סמינרים

 

סמינר מצטיינים

מרכז: גב' נילי שטיינפלד, בהשתתפות מרצים נוספים

הסמינר מיועד לסטודנטים מצטיינים, וההשתתפות בו היא על בסיס הזמנה בלבד. במהלכו יבצעו הסטודנטים פרויקט מחקרי בהובלה והנחיה אישית של אנשי סגל מבית הספר לתקשורת וממוסדות אחרים, בשיתוף וליווי של המכון לחקר ניו מדיה, חברה ופוליטיקה בבית הספר לתקשורת. הפרויקטים יעסקו במגוון נושאים, כגון מחקרי מעקב עיניים, סקרים באמצעותם נלמד על הבדלים בין חברויות אונליין ואופליין, ניטור שיחות על מותגים ברשתות חברתיות, ניתוח פרסומות אונליין ואופליין לבנקים ולגופים בתחום הספורט, ההשפעות של הטלפון החכם על מערכת החינוך, ועוד.

 

אלימות, מיניות וערכים בתכנים תקשורתיים

מרצה: מר מתן אהרוני

מחקרי תקשורת המונים החלו מתוך החשש מכוח ההשפעה של אמצעי התקשורת על הצרכנים. נושאים של אלימות, מיניות וערכים בתכנים התקשורתיים היו במוקד המחקר התקשורתי המוקדם והם נבחנים במחקרים עכשוויים באופנים שונים.
מהגישה הניאו-מרקסיסטית של התקשורת, שרואה בתקשורת מכשיר להעברת מסרים ואישור אידיאולוגיות מרכזיות, התפתחו תיאוריות שעסקו בתקשורת כהתכנסות תרבותית וטקסית. תיאוריות אלה עוסקות באופנים שבהם צרכני התקשורת חווים את הטקסטים, מפרשים אותם ומשתמשים בהם. גישות אלה עוסקות גם בבחינת האופנים שבהם התקשורת מספרת סיפורים, משתמשת בדימויים ובערכים חברתיים מרכזיים, בהתאם להקשרים תרבותיים, חברתיים ופוליטיים שונים. גישות אלה, שרואות בתקשורת כתרבות, עומדות לבחינה במרכז הסמינר.
בסמינר זה נבחן את שלושת הנושאים – אלימות, מיניות וערכים – בקולנוע ובטלוויזיה על פי תיאוריות איכותניות מאוחרות ובהתאם לשלושה כיווני המחקר העיקריים בהם עוסק המחקר האיכותני: קהלים, הפקה ותכנים. הסטודנטים יתבקשו לבחור אחד או יותר מהנושאים ומתחומי המחקר ולערוך מחקר איכותני.

 

תקשורת ומשברים

מרצה: ד"ר רון שלייפר

הסמינר יעסוק במשברים ותקשורת במובנם הרחב. כיצד פועלים אמצעי התקשורת בשעת משבר וכיצד משתמשים ארגונים במשבר באמצעי התקשורת. במהלך הסמינר נבדוק מצבים כגון סכסוכים מדיניים, מלחמות, ומצבי משבר חברתי וכלכלי בארגונים וחברות כלכליות. [Crisis Management] הסמינר יבחן מקרי בוחן כגון האינתיפדות, ההינתקות, רמדיה, והמאבק לנשיאות בישראל.
 
 

יחסי ציבור בתיירות

מרצה: ד"ר תמר להב

דימויים של יעדים תיירותיים משפיעים באופן ניכר על תפיסות התיירים הפוטנציאליים את יעדים אלה. ההשפעה המרכזית נובעת מכוחם של דימויים ליצור עמדות, לחזק עמדות קיימות ולשנות עמדות כלפי יעדים תיירותיים ועל ידי כך לקבוע את מידת הפופולאריות והביקוש שלהם. תהליך קבלת ההחלטות של התייר תלוי גם בדעתם והמלצתם של כתבי תיירות ובלוגרים בתחום התיירות, הניזונים ממידע המועבר להם באמצעות אנשי יחסי ציבור. במאה ה-21, התיירות הבינלאומית הנה התעשייה הגדולה ביותר בעולם, ומהווה כ-8.5מכלל היצוא העולמי. החשיבות של הקורס, העוסק בתקשורת ותיירות, גדולה לא רק בשל שגשוג זה, אלא בעיקר עקב התחרות ההולכת וגוברת בין יעדים תיירותיים, משברי תיירות ברחבי העולם, ובשל אופיו של המוצר התיירותי כמוצר לא מוחשי. בין הנושאים הנלמדים בקורס: תיירות עירונית ותיירות כפרית תוך התייחסות למרכז ופריפריה; דפוסי ניהול שונים של יח"צ בתחום התיירות; טקטיקות של יחסי ציבור בתיירות; אירועים יזומים תיירותיים; הבלוגר בתחום התיירות ועוד.

 

התקשורת המגזרית בישראל

מרצה: ד"ר רפי מן

הסמינר יעסוק בפלחים בתקשורת הישראלית המיועדים לקבוצות חברתיות מוגדרות, בהן ערביי ישראל, עולים ממדינות ברית המועצות לשעבר, עולים מאתיופיה, חרדים ועובדים זרים. על פי ההערכה, נחשפים לתקשורת מגזרית כ-40 אחוז מתושבי ישראל. במסגרת הסמינר נדון במאפיינים הייחודיים של התקשורת המגזרית לסוגיה ונחקור את תפקידם של אמצעי תקשורת אלה בהבניית הזהות הקולקטיבית של הקהילות התרבותיות השונות, את השימושים הנעשים בקהילות אלה בתקשורת החדשה וכן את שוק הפרסום המופנה אליהם. במהלך השנה יתארחו בסמינר אנשי עיתונאים ואנשי פרסום המתמחים בתקשורת מגזרים לסוגיה.

 

ספורט ותקשורת

מרצה: ד"ר אילן תמיר

הספורט שנתפס בעיני רבים כתחום בידורי או לכל היותר כלכלי, הפך בהדרגה לגורם מרכזי ביותר בחברה המודרנית בכלל ובמוסד התקשורת בפרט. מדורי וערוצי הספורט בעיתונים, ברדיו בטלוויזיה ובאינטרנט הפכו למוצרים מבוקשים ביותר. יחסי הזיקה והתלות ההדדית בין הספורט התחרותי והתקשורת אִפשרו יצירת רווחים כספיים מרשימים, אך גם הצריכו את כל ענפי הספורט, כמעט, לשנות את פניהם ואת חוקיהם על מנת להתאים לכללי המשחק התקשורתיים החדשים. בקורס הנוכחי נסקור את התפתחותה של תקשורת הספורט בעולם ובישראל על מאפייניה הייחודיים ונציג סוגיות נבחרות, צדדים ביקורתיים ונושאים מרכזיים המעסיקים את תקשורת הספורט והמחקר בתחום.

 

פערים דיגיטליים

מרצה: ד"ר סבינה ליסיצה

הסמינר עוסק בפערים הדיגיטליים בקרב קבוצות שונות בחברה הישראלית. כדי לתאר ולהבין היטב את הפער הדיגיטלי והשפעתו על אי-שוויון בחברה יש לבחון את ההבדלים לא רק בנגישות למחשב ולרשת האינטרנט אלא גם בסוגי השימושים שנוקטים המשתמשים הגולשים. בקורס נבחן את עצם הנגישות למחשב ולרשת האינטרנט ואת דפוסי השימוש בהם. הסטודנטים יתמודדו עם המפגש בין התקשורת הדיגיטלית והריבוד החברתי, יישמו ידע אקדמי בשדה, ויתנסו בכתיבת עבודה אקדמית והצגתה.