לימודי תקשורת

 

אתיקה בתקשורת המונים

מרצה: חננאל רוזנברג

התקשורת הישראלית, כמו במדינות דמוקרטיות אחרות, נחשפת לתהליכים טכנולוגיים, חברתיים ואידיאולוגיים המאתגרים את כללי האתיקה וערכי העבודה המקובלים. לכך מתווסף אקלים הלחץ העסקי והמרדף אחרי הרייטינג המעמידים במבחן את גבולות המותר והאסור, הראוי והלא-ראוי. בקורס זה נעסוק בשאלות האתיות המסורתיות והחדשות אתם מתמודדים העובדים בתעשייה. נבחן את הקונפליקטים האתיים מבחינה עיונית, משפטית ומקצועית, ונלמד על התקנונים האתיים השונים ועל הגופים האחראיים לאכיפתם. דגש מרכזי יינתן לחידושים הטכנולוגיים במדיה ולאקלים התקשורת המשתנה ולאתגרים ששינויים אלה מעמידים בפנינו. נבחן את הסוגיות האתיות המרכזיות העולות במדיה החדשה )"נטיקה"(, ואת הרלוונטיות של כללי האתיקה הישנים בתוך הזירות המתחדשות, תוך התייחסות למגוון העיסוקים התקשורתיים: כתבי עיתונות, צלמי סטילס ווידאו, מפיקי טלויזיה, פרסומאים, דוברים, יחצ"נים, בלוגרים, ויצרני-תוכן באינטרנט, בסלולר וברשתות החברתיות.