מסלול טלויזיה וקולנוע - שנה ג'

סדנאות

סדנת פרויקט גמר

מנחים: אייל בורס, אפרת פפר

בסדנה ירכשו הסטודנטים מידע רלבנטי אשר ישמש להם גירוי יצירתי ויסייע להם לממש את היצירתיות בפרויקט הסיום. במהלך הסדנה הם ייחשפו באופן שיטתי ליצירות קולנוע וספרות רלבנטיות וראויות לחיקוי או השראה – והיא תלווה אותם בבחירת הרעיון, בכתיבת התקציר והתסריט ובהכנת תיק ההפקה לפרויקט הסיום.

בחלקו המעשי של הקורס נתמקד בשלושה מקורות אפשריים לסיפורים קולנועיים: זיכרונות אישיים – ביוגרפיה; היסטוריה (אירועים שקרו לאחרים); וספרות יפה. הסטודנטים ייחשפו ליצירות הנסמכות על כל אחד מהמקורות הללו, וננתח יחד את האסטרטגיות הקולנועיות שנקטו היוצרים בכל באחד מהסרטים – כל זאת כדי להפוך את חומר הגלם ששימש להם מקור – ליצירה קולנועית קומוניקטיבית ובעלת ערכים אתיים ואסתטיים.

בחלק העיוני נתמקד בקורס בהיבטים תיאורטיים על אודות היוצר בקולנוע ובטלוויזיה; ונעסוק במבחר סרטי קולנוע וטקסטים המייצגים כיווני חקירה מרכזיים ביחס למעמדו של היוצר בקולנוע: סטרוקטוראליות ופוסט-סטרוקטוראליות, ביקורת חברתית, גישות פסיכואנליטיות, פמיניזם ומגדר, אינטר-טקסטואליות, גישות פוסט-מודרניות, תיאוריות קולוניאליסטיות ופוסט-קולוניאליסטיות, ועוד.

 

צילום ג' + ד'

מרצה: יואב קוש

הקורס יקנה מיומנויות בסיסיות וישפר את ביצועי הצילום במצלמת ווידיאו. זאת תוך התמקדות בדרכים לצלם התרחשות ואווירת מקום. הקורס יציג ויתרגל שימוש יעיל בתכונות המצלמה, צילום בתנאי אור שונים, קומפוזיציה ובניית סיפור מצולם. הקורס יכיר לסטודנט ציוד עזר נוסף למצלמה ויתרגל צילום מתוכנן שיקל על הסטודנט בעריכת הצילומים.

במהלך השיעורים יתנסו הסטודנטים בעבודה מעשית – בתרגילים משולבים בכיתה ובבית, אשר בהם יישמו הלכה למעשה את עקרונות הצילום שלמדו בכיתה.

 

סאונד

מרצה: חזי דוידיאן

בקורס ירכשו הסטודנטים ידע תיאורטי והתנסות מעשית בנושאים קול, הקלטה ופס-קול. הם יצפו בסרטים ובמצגות בנושא, ויתנסו בכך מעשית – ובנוסף יקבלו כלים ורעיונות בעריכת פס-קול לסרטים. נלמד להסתכל על עולם הסרטים מזווית הפס-הקול – משלב התסריט ועד לשלב הסופי, Post production.

 

סדנה דוקומנטרית

מרצה: דלית שקד-קימור

בקורס זה נקנה לסטודנטים מיומנויות בהפקת סרטון תיעודי קצר, בדגש בהתמקצעות של הצוות בתפקידי בימוי, תחקיר, הפקה וצילום. כמו כן נקנה תובנות הנוגעות לז'אנר והמאפיינים המשתנים והמגוונים שלו. בקורס יקבלו הסטודנטים כלים ליצירת סרטון תיעודי תוך הבנת יסודות הז'אנר ותרגול מיומנויות בתחקיר, תסריט, בימוי והפקה. במהלך הסמסטר יתרגלו הסטודנטים שימוש בשפת הקולנוע, תחקיר ותסריט, ויפיקו (בקבוצות של ארבעה) סרטון באורך 10–15 דקות.

 

הפקה, אמצעים לגיוס כספים ומפת התקשורת

מרצה: דן רייספלד

בקורס זה נעסוק בהכרת תפקיד המפיק, בתהליך התקצוב ובהבניית הצוות. נכיר את מבנה תעשיית הקולנוע והטלוויזיה בישראל, לרבות אפשרויות גיוס המימון, ההתייחסות להפקה כאל עסק, טבלת swat, רגולציה, ההבדלים בין התעשייה האמריקאית, התעשייה האירופית וזו הישראלית – והדרכים של מפיק ויוצר צעיר לגייס את התקציב לסרטו הראשון דרך שלבי מפת התקשורת, כחלק מכניסתו לשוק העבודה בישראל ולגיוס כספים לסרטו הראשון וקידומו.