עיתונות כתובה - שנה ג'

סדנאות

סדנת פרויקט גמר

מנחים: ד"ר אילן תמיר, אודי רבינוביץ

פרויקט גמר נועד לבטא את יכולתו של הסטודנט להוציא אל הפועל רעיון בתחום העיתונות הכתובה ולבצעו הלכה ולמעשה, כל זאת בשימוש מושכל בכלים המקצועיים והעיוניים שלמד. לפרויקט שני חלקים: יישומי ועיוני. בחלק היישומי יפיק הסטודנט כתב עת או מוסף מלא, שבו ישולבו כתבות, ידיעות, מאמרים, טורי ביקורת, פרשנויות ועוד – בשילוב מודעות. בחלק העיוני יבצע הסטודנט עבודת רפרט (עבודה אקדמית) בהיקף של חמישה-עשר עמודים, בנושא רלבנטי לחלק היישומי, אשר ייקבע במשותף עם המנחה העיוני של פרויקט הגמר.

 

הפקת עיתון

מרצה: עידן מוטולה

מטרת הסדנה לתרגל הלכה למעשה את תהליך עבודת ההפקה של עיתון אמיתי – החל ברעיונות ראשונים, דרך הכתיבה והצילום, העריכה וההגהה, ועד להפצת העיתונים המודפסים לקוראים. כל זאת על ידי התנסות בתפקידים השונים במערכת. ובמילים אחרות: תרגום התיאוריות לשפת המעשה.

משתתפי הסדנה יפיקו לאורך השנה שבעה גיליונות של העיתון "הידיעות של אריאלה". לכל גיליון יתמנה עורך, אשר ינהל את עבודת המערכת. חברי הקבוצה האחרים ישתתפו בתכנון, בכתיבה, בשכתוב, בצילום ובהגהה.

 

חונכות מקומון

מרצה: אודי רבינוביץ

הסטודנטים ישולבו בעבודה מעשית ברשת המקומונים של "ידיעות תקשורת" או "מעריב". השילוב בעיתון יאפשר לכל סטודנט לממש את הידע שרכש בלימודים תוך התנסות והתמחות בעבודה על פי דרישות המערכת. העבודה כוללת השתתפות בישיבות השבועיות של המערכת, סיקור אירועי אמת וביצוע תחקירים עיתונאיים, אשר יפורסמו במקומונים על פי שיקול העורך, עם קרדיט לכל כותב.

 

טלוויזיה למסלול עיתונות

מרצה: יוסי רונן

סדנת כתבות הטלוויזיה מכשירה את הסטודנטים בהכנת כתבה חדשותית עיתונאית טלוויזיונית. הסטודנטים לומדים את שפת הטלוויזיה, וזאת בדגש בשימוש בטקסט, בתמונות ובקול כמקשה אחת וכאמצעי לספר את הסיפור. הסדנה מתמקדת גם בנושאים כמו העבודה העיתונאית, מלאכת איסוף המידע, עבודה מול מקורות, עמידה בכללי האתיקה של העיתונות והדרך לזהות סיפור. במקביל לומדים הסטודנטים את השפה הוויזואלית, את משמעות התמונות השונות, את העריכה, ואת השימוש בקול כאמצעי המחשה.

לצורך הכנת כתבה יקבלו הסטודנטים חומר גלם אשר שימש את אחת מחברות החדשות בערוצים המרכזיים, ויתרגלו בשיעורים עריכה של כתבה חדשותית של עד שתי דקות, לרבות כתיבה, צילום ועריכה.

 

עיתונות חדשה ברשת

מרצה: ערן שפירא

הסדנה תתמקד בשינויים שהעבודה העיתונאית נדרשת להסתגל אליהם נוכח שתי מגמות עיקריות בעשור האחרון: מעבר מעיתונות דפוס לעיתונות מקוונת, אשר שינה את צריכת החדשות האנושיות; ועלייתן של צורות חדשות של דיווח ויצירת טקסטים שיתופיים הטוענים למעמד של סוגה עיתונאית או העושים שימוש בפרקטיקות עיתונאיות (פורומים, בלוגים, וידאו, ויקי, טוויטר ועוד).

בכל שיעור ילמדו הסטודנטים מקרי מבחן המאתגרים את הפרקטיקות העיתונאיות בסביבות מקוונות ומדגימים הצלחות המבוססות על ניצול ייחודי של מאפייני המדיום. במהלך הסדנה תשולבנה הרצאות אורח של כתבי אינטרנט ובלוגרים אשר יציגו מקרי מבחן ספיציפים וישתתפו במשוב לתרגול הרלבנטי.

 

עריכת חדשות

מרצה: ד"ר רפי מן

הסטודנטים ילמדו על עולם העריכה בעיתונות הכתובה ויתנסו בגישות השונות של עריכת חדשות – החל ממיון סוגים שונים של טקסטים, שכתוב שלהם, ועריכתם, עבור דרך לימוד ותרגול שפת החדשות והכותרות – וכלה בתכנון עמודי חדשות והתמודדות עם אירועים חדשותיים שוטפים וחריגים. בקורס נתמקד בעקרונות העריכה העיתונאית, האחריות שבה ושיקול הדעת הכרוך בביצועה, לרבות הבנת ההיררכיה של החדשות והשפעתן על סדר היום הציבורי.