התמחות - סטאז'

 

התנסות סטאז' (התמחות)

אחראי: ד"ר עמוס נבו

בשנה ג' נדרש כל סטודנט להירשם לקורס הסטאז'. ביצוע ההתמחות נעשה בשנה השלישית בלימודי התואר במסגרת רישום מסודר לקורס המתקיים בסמסטר א' או בסמסטר ב'. על הסטודנט לוודא שקורס הסטאז' מופיע במערכת השעות שלו. במסגרת זו נדרש הסטודנט להתמחות בעבודה מעשית בהיקף של 100 שעות. ביצוע ההתמחות והגשת הדו"ח המסכם צריכים להיעשות במהלך הסמסטר שבו רשום הסטודנט. לפיכך, סטודנט הרשום להתמחוּת בסמסטר א' יסיים לבצעה בסמסטר זה, וכנ"ל לגבי סטודנט הרשום להתמחות בסמסטר ב'.

אנו מאפשרים לסטודנטים המעוניינים בכך לבצע את ההתמחות במהלך חופשת הקיץ בין שנה ב' לשנה ג'. גם אז נדרש הסטודנט לאשר את מקום ההתמחות מול הרכזים. מטרות ההתמחות:

(1) צבירת ניסיון מעשי בתחומים רלבנטיים ושימוש בידע שנרכש במהלך לימודי התואר;

(2) חשיפת הסטודנטים לארגונים וגופים מסחריים העשויים להתעניין בהעסקתם בעתיד;

(3) חיזוק שיתוף הפעולה בין בית הספר לתקשורת ובין ארגונים וגופים מסחריים הפועלים במגוון תחומי התקשורת הנלמדים בבית הספר, כמו עיתונים, תחנות רדיו, משרדי פרסום, חברות הפקה ועוד.

בחירת מקום ההתמחות: על הסטודנט לבחור במקום שאופיו ותכניו תואמים למסלול שבו למד במהלך התואר. סטודנט שלמד במסלול רדיו לא יוכל לשמש כתב במקומון או דובר למוסד, אלא, למשל, כתב בתכניות רדיו (ארצי או אזורי), מפיק או עורך ברדיו וכדומה.

לעמוד הנחיות וטפסים