תואר ראשון בתקשורת

מחקרים

עשרה טיפים לציון טוב יותר

לקראת תקופת הבחינות והגשת הפרוייקטים הסמסטריאליים, אספנו את מצטייני הנשיא לשנת תשע"ב, בעלי הציונים הגבוהים בבית הספר, ושאלנו אותם לסוד ההצלחה. איך לומדים למבחן, איך ניגשים לבחינה בראש מסודר ושקט, כמה זמן להשקיע בכתיבת עבודה ואפילו האם תמיד כדאי לגשת למועד ב'? 

Subscribe to RSS - תואר ראשון בתקשורת