פרוסמינרים

 

ניהול תקשורת במצבי משבר

מרצה: ד"ר תמר להב

לתקשורת ההמונים ולתקשורת בין-אישית תפקיד מכריע במתן מידע לציבור בזמן משבר. מוכנות למשבר עתידי אינה מסתכמת אפוא בתכנית מגירה שאפשר לשלוף בפרוץ המשבר, אלא כוללת גם תכנית עבודה מתמשכת (Crisis communication management) לניהול המשבר מול התקשורת, המתוכננת ומבוצעת על ידי אנשי יחסי ציבור ודוברים, בשיתוף עם בעלי תפקידים בארגונים. תכנית עבודה מתמשכת עם אנשי התקשורת עשויה להקטין את מספר האבידות ואת הנזק לרכוש ולסביבה – ואף למזער את הדימוי השלילי העלול להיווצר למקום או הארגון שבו התרחש המשבר. בקורס זה ילמדו הסטודנטים נושאים מרכזיים ובהם מהו משבר? מעגל חיים של משבר ואסטרטגיות לניהול משברים, כל זאת תוך כדי הצגת מקרי מבחן.

 

טלוויזיה בניו מדיה

מרצה: הילה לוינשטיין

מהי טלוויזיה כיום? כיצד היא מתמודדת עם קיומם של ערוצים חדשים בדמותם של iPhones ו- iPods? מהן ההשלכות הכלכליות, התוכניות והצורניות של עידן הניו מדיה על המדיום הטלוויזיוני? מטרתו המרכזית של הפרוסמינר הנה לחשוף את הסטודנטים לאתגרים שמציב עידן הניו מדיה בפני מודל הטלוויזיה המסורתי ולפתח אצלם פרספקטיבה רב ממדית של המדיום הטלוויזיוני בן ימינו.

 

ווטסאפ? על שוטרים ועברייני רשת

מרצה: ד"ר נאוה כהן-אביגדור

המציאות הטכנולוגית המשתנה מעמידה אתגרים מורכבים בפני רשויות אכיפת החוק, במקביל לפתיחת אפשרויות ודרכי פעולה חדשות. בפרוסמינר תבצעו מחקר עצמאי, שיבחן שאלות כגון: מה מאפיין את הפשיעה באמצעות אמצעי התקשורת החדשים? כיצד מתמודדת המשטרה עם עברייני הרשת? מהי האסטרטגיה התקשורתית של הפעילות המשטרתית באינטרנט וברשתות החברתיות? האם וכיצד הציבור מתגייס כדי לסייע במלחמה בפשיעה באמצעות הרשת? וכיצד ניתן לרתום את הציבור לסייע לרשויות אכיפת החוק באמצעות הרשת?

 

ראש הממשלה והתקשורת מבן גוריון לביבי

מרצה: ד"ר רפי מן

פרוסמינר המשלב חקר תקשורת והיסטוריה פוליטית של מדינת ישראל מבעד לפריזמה של יחסי הגומלין בין ראשי הממשלות ובין אמצעי התקשורת. נעסוק בהיבטים מחקריים ומעשיים של השימושים שעשו ראשי ממשלה בישראל בתקשורת לקידום יעדיהם הממלכתיים והפוליטיים; ובמקביל נעסוק ביחסיהם של אמצעי התקשורת עם מי שעמדו בראש הרשות המבצעת, הן כנושא מרכזי לסיקור והן כמקור מידע. בתוך כך נבחן את מנגנוני הדוברות ויחסי הציבור שהפעילו ראשי ממשלות; הדרכים שבהן ביקשו להעביר את מסריהם בסוגי מדיה שונים – עיתונות מפלגתית ומסחרית, רדיו, טלוויזיה ואינטרנט; פעילותם התקשורתית הישירה (נאומים, מאמרים, ספרים) והעקיפה (ראיונות, מסיבות עיתונאים, תדרוכים, פגישות עם ועדת העורכים); הדרכים שבהן הוצגו ראשי הממשלות בתקשורת; השחקנים המרכזיים בתקשורת (עורכים, כתבים, פרשנים וכיוצא באלה) המעורבים בסיקור עבודתם של ראשי ממשלות ובתיווך מסריהם לציבור; וכן ניגע בתהליכים מקבילים, דומים או שונים, בקשר שבין מנהיגים במדינות דמוקרטיות אחרות לאמצעי תקשורת.

 

פרוסמינר מצטיינים

מרצה: גב' נילי שטיינפלד

הסטודנטים יבצעו במהלך הסמינר פרויקט מחקרי בהובלה והנחיה אישית של אנשי סגל בבי"ס לתקשורת בנושאים עדכניים בחקר התקשורת, ובשילוב מכון המחקר הקיים בבית הספר. המחקרים יעסקו בנושאים כגון קמפיינים אונליין, תוכן שיווקי באינטרנט, מחקרי עקיבת עיניים ועוד. סטודנטים המשתתפים בפרוסמינר ישתתפו גם מעת לעת בסמינרים המחלקתיים שמתקיימים בימי שני. ההשתתפות בפרוסמינר היא על בסיס הזמנה בלבד.