לימודי תקשורת

שיטות מחקר כמותיות

מרצה: הילה לוינשטיין
מתרגלות: חן סבג בן-פורת, טלי נוי-הינדי

בקורס יכירו הסטודנטים את הסגנונות העיקריים של מחקרים כמותיים בתקשורת, על יתרונותיהם וחסרונותיהם, לרבות ניסוי, שאלונים וסקרים, ניתוח תוכן ומדידות בלתי מתערבות וכן ניתוח-על (Meta-analysis). כמו כן, הסטודנטים ילמדו לתכנן מחקר בהיקף מצומצם (כהכנה לפרוסמינרים ולסמינרים). הנושאים שיידונו הם: תיאוריות, שאלות מחקר והשערות, משתנים והגדרתם, סולמות מדידה, דגימה, מהימנות ותוקף, מתאם וסיבתיות, בעיות אתיות במחקר, הטיות בתוצאות והערכת מחקרים.

 

שיטות מחקר איכותניות

מרצה: מתן אהרוני
מתרגלים: אודליה אדלר, חן סבג בן-פורת

בקורס תוצגנה גישות שונות במחקר איכותני, לרבות ראיונות עומק, תצפיות, אתנוגרפיה, קבוצות מיקוד, חקר השיח, ניתוח תוכן איכותני, סיפורי חיים ועוד. התלמידים ירכשו מיומנויות בסיסיות בשימוש בשיטות אלה, וזאת בזיקה להיגיון המחקרי העומד בבסיס המסגרת המושגית שלהן.

 

תולדות התקשורת בישראל

מרצה: ד"ר רפי מן

בקורס נשרטט את מפת תקשורת ההמונים בישראל בראשית המאה העשרים ואחת, ונזהה את התהליכים המרכזיים שהתרחשו בה מאז הקמת המדינה. בתוך כך נבחן את מוסד התקשורת בישראל ואת הארגונים השונים המרכיבים אותו: תקשורת כתובה ותקשורת משודרת. בין התהליכים המתרחשים בתקשורת ההמונים נמנה ריכוזיות מול ביזור, הצטמקות שוק העיתונות היומית, מותה של העיתונות המפלגתית, צמיחתה של העיתונות הלועזית וגוויעתה, הפמיניזציה של התקשורת, וצמיחת התקשורת המשלימה (כולל רדיו פיראטי).

 

דיני תקשורת

מרצים: עו"ד בן-ישי רענן

האם היה צריך להעמיד לדין את העיתונאי אורי בלאו, שהחזיק מסמכים סודיים? ומדוע שופטי העליון זיכו את אילנה דיין, למרות ששידרה "לשון הרע" נגד סרן ר'? ואיך החזאי, דני רופ, ניצח את חברת המזגנים שחיקתה את דמותו?

צנזורה, "לשון הרע" והגנת הפרטיות הם אחדים מהחוקים שמגבילים את חופש העיתונות ואת חופש העיתונאי בישראל. בקורס נעסוק במסגרות המשפטיות שבתוכן התקשורת פועלת, נכיר את מושגי היסוד בדיני תקשורת, ננסה להבין את הרציונל שעומד מאחוריהם ונברר כיצד התקשורת מצליחה לחיות בשלום עם החוקים שמצרים את צעדיה. השיעורים יכללו ניתוחים של החקיקה ופסיקות בתי-המשפט, וילוו בסרטים שיציגו בפני הסטודנטים מקרי בוחן.

 

תקשורת וטכנולוגיה

מרצה: הילה לוינשטיין

הקשר בין טכנולוגיה לבין מאפיינים תרבותיים וחברתיים שונים הוא הנושא המרכזי שבו יתמקד הקורס; ההנחה שבבסיסו היא כי שינויים טכנולוגיים מופיעים תמיד בהקשר רחב יותר של מערכות חברה ותרבות, ולכן יש לבחון אותם בזיקה לתחומים אחרים.

נעסוק בבחינת ההשפעות ההדדיות המתרחשות לאורך זמן בין טכנולוגיות זמינות לבין אופייה של חברה והתארגנותה החברתית והתרבותית. ההשלכות של יחסים מורכבים אלה תיבחנה ברמת הפרט והחברה, בתקופות שונות ובתרבויות שונות.