עיתונות כתובה - שנה ב'

קורסים עיוניים

מבנה ותפקוד של העיתונות

מרצה: ד"ר רפי מן

בקורס נלמד סוגיות מרכזיות בתחום העיתונות בישראל ובעולם ברמת המקרו והמיקרו, לרבות מאפייני עיתונים מסוגים שונים, כולל מודלים עסקיים של עיתונים; מבנה מערכות עיתונאיות והיחסים בין המערכת העסקית למערכת העיתונאית; יחסי גומלין בין העיתון ובין קוראים, מפרסמים, מקורות מידע וגורמים שלטוניים; הקשר בין עולם התוכן העיתונאי למציאות הכלכלית ולסביבה החברתית; עיתונות במצבי חירום ומלחמה; מנגנוני פיקוח פנימיים וחיצוניים על העיתונות; הביטויים המעשיים של חופש העיתונות; לחצים מקצועיים והתמודדות איתם.

 

סדנאות

כתבות שטח א' + ב'

מרצה: אודי רבינוביץ

מטרת הסדנה ללמד ולתרגל את הסטודנטים ביסודות המעשיים של עבודת העיתונאי, ואגב כך להביא את המשתתפים להכרות טובה עם תהליכי העבודה העיתונאית, מיומנויות העבודה והשיקולים המנחים בהם.

דגש מיוחד יושם בהתנסות בשטח בסיקור אירועי אמת, אשר תכלול איסוף מידע, בדיקתו, הפעלת מקורות הלכה ולמעשה – במגוון אירועים – וכמובן בכתיבת הידיעה. בין היתר יתרגלו הסטודנטים סיקור אירועי אמת בבית משפט, בעצרת, בהפגנה, במסיבת עיתונאים, וכן יידרשו לבצע כמה תחקירים קצרים.

 

תחקיר עיתונאי

מרצה: רון קופמן

בסדנה יתמודדו התלמידים באופן מעשי עם מאפייני התחקיר העיתונאי ושלבי איסוף המידע ואימותו. כן ילמדו כיצד להפעיל מקורות מידע וכיצד להתמודד עם מכשולים, כמו ספינים, מידע מוטעה ובעיות אתיות וחוקיות. הסדנה תקנה גם כלים ומיומנויות לשימוש במאגרי מידע. דגש רב יושם ב"עבודת שטח" באיסוף מידע ועיבודו.

 

כתיבה מגזינית

מרצה: פנינה ולן

מטרת הקורס היא להכיר ולהבין את עקרונות הכתיבה המגזינית, להכשיר את הסטודנטים לנתח ולהעריך כתבות מגזיניות על סוגיהן: כתבת נושא, ריאיון, תופעה, תחקיר, דיוקן וייעוץ, הסיפור האנושי וכתבת הצבע. הסדנה עוסקת גם בשיקולי עריכה, לרבות הערכת החומר, פיענוח, סינון, תכנון ומבנה של כתבות. דגש יושם בתרגול כתיבה תיאורית תוך כדי התנסות בשטח.

 

עיתונות באינטרנט

מרצה: ניר יהב

עידן האינטרנט שינה זה כבר את פני תקשורת ההמונים בעולם. בסדנה זו יתמודדו הסטודנטים עם מגוון הנושאים העולים אגב כך: כיצד משנה רשת האינטרנט את צריכת החדשות האנושיות? כיצד מתבצע מיצוב אמצעי המדיה החדשים מול אלה הישנים? מה סוד כוחם ומהן חולשותיהם? מה אפשר להגיד על דור האינטרנט ויחסו לתקשורת ולעיתונות? האם יש עדיין משמעות למילים "עיתונות" ו"אקטואליה" בעידן האינטרנט? הסדנה תעסוק גם בדיווח, כתיבה ועריכה באינטרנט, וכן במהפכת האינטרויז'ן – הווידאו באינטרנט והפורמטים החדשים (בלוגים, פורומים וטוקבקים) שמציעה הרשת.

 

ריאיון עיתונאי

מרצה: מרדכי חיימוביץ

הריאיון הוא הכלי החשוב ביותר לאיסוף מידע עיתונאי. שימוש נכון בו חיוני לכתיבת כתבה. במסגרת הסדנה ילמדו התלמידים את עקרונות הריאיון העיתונאי, הטכניקה והדינמיקה שלו. בין השאר יודגשו נושאים כמו בחירת מרואיין מתאים, הכנות לקראת ריאיון, המקום שבו יתבצע והעבודה שלאחריו – עד לכתיבה. המשתתפים בקורס ינתחו ראיונות שהתפרסמו ויעירו הערות לפני הכיתה. עיסוק מרכזי אחר יהיה עצם כתיבת הריאיון. באחד מהתרגילים יראיינו התלמידים זה את זה וכן תתבצע עבודת שטח.