דוח שנתי: התקשורת בישראל 2011 - סדרי יום, שימושים ומגמות

שנת 2011 עמדה בסימן שינוי משמעותי בסדר היום התקשורתי במדינת ישראל: לראשונה מזה שנים גדל באופן ניכר המקום שהוקדש לסוגיות החברתיות והכלכליות בדיון הציבורי. במהלך חלק משנה זו דחקה המחאה הציבורית את הנושאים המדיניים והביטחוניים מן הכותרות הראשיות. תופעה זו ניכרה לא רק בחודשי הקיץ שבהם עסקו אמצעי התקשורת במחאת האוהלים ובהפגנות נגד יוקר המחיה, אלא גם ביתר חלקי השנה. 
עם זאת, אמצעי התקשורת לא הזניחו את העיסוק במציאות המדינית והביטחונית בישראל ובמזרח התיכון. שלושה נושאים בלטו בתחום זה: האירועים במדינות האזור, שזכו לכינוי "האביב הערבי", ובעיקר נפילת משטרו של הנשיא חוסני מובארק במצרים; מאמציה של איראן לפתח יכולת גרעינית, והשאלה אם וכיצד אפשר וראוי לסכל את התחמשותה בנשק אטומי – על ידי תקיפה של צה"ל או של צבא ארצות הברית, או באמצעות לחץ בין-לאומי; המגעים עם ממשלת החמאס בעזה שנועדו להביא לשחרור החייל החטוף גלעד שליט, והעסקה שהביאה בסופו של דבר לשחרורו.
דו"ח זה, הראשון היוצא לאור מטעם מכון המחקר למדיה חדשים, חברה ופוליטיקה בבית הספר לתקשורת, במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, נועד לבחון את מאפייניו העיקריים של סדר היום התקשורתי בשנת 2011. הדו"ח מציג את הנושאים שזכו לחשיפה בולטת באמצעי התקשורת, תוך שימת דגש על השוואה בין ה"תקשורת המסורתית" ל"תקשורת החדשה". הדו"ח עוסק במקביל גם בזירה התקשורתית עצמה, זירה שלא ניתן לנתק אותה, בעולם המודרני, ממרכיביה האחרים של המציאות הישראלית – החברה, הפוליטיקה, הכלכלה, המשפט והתרבות. 
לצד נושאי הסיקור המרכזיים בתקשורת כולל הדו"ח גם מידע מעודכן בנוגע לשימושי המדיה בשנת 2011, שיעורי החשיפה לאמצעי תקשורת שונים, סוגיות משפטיות וחוקיות ועוד. הדו"ח גם מציג את הקשיים והבעיות שאמצעי התקשורת בישראל עמדו בפניהם בשנת 2011, ובעיקר העיתונאים שניצבו בחזית המערכה למען חירות הביטוי וחופש העיתונות.
הדו"ח הוכן בשיתוף פעולה עם חברת יפעת מחקרי מדיה, ואנו מבקשים להודות לצוות העובדים בחברה ובעיקר למור לביא ורביב טל. תודה גם לאיתן כסיף וליונתן שלט מחברת קנטאר מדיה מחקרי TGI (לשעבר "מחקרי סינגל סורס"), שהעמידו לרשותנו נתונים מן הסקר המקיף שעורכת החברה. תודה גם לד"ר אילן תמיר ולעמוס נבו על הערותיהם לדו"ח.