חטיבת פסיכולוגיה

*בשנת הלימודים תשע"ה לא תפתח חטיבת פסיכולוגיה 

קורסי שנה ג'

תיאוריות באישיות א' + ב'

מרצה: גב' מאיה שפיגל

מהי האישיות? האם אפשר למדוד אותה? כיצד היא משפיעה על הבחירות שלנו בחיים? לכל מקום שאליו נפנה האישיות שלנו תהיה איתנו. בשדה הפסיכולוגיה, תיאוריות האישיות השונות הן נדבך מרכזי ומקור למחקר אמפירי ולשימושים קליניים. בקורס זה נלמד את ההגדרות הבסיסיות של תיאוריות האישיות ונסקור את המרכזיות בתחום זה, אשר מוצאות יישום מעשי בטיפול במצוקותיהם של אנשים. נתחיל בפסיכואנליזה הפרוידיאנית, נמשיך בגישות ניאו-פרוידיאניות ובגישות יחסי האובייקט ולאחר מכן נעסוק בתיאוריות אשר התפתחו לאורך השנים: גישת פסיכולוגיית העצמי, גישות ביהביוריסטיות, קוגניטיביוֹת, והגישות ההומניסטיות והאקזיסטנציאליסטיות.

 

לוחמה פסיכולוגית

מרצה: ד"ר רון שלייפר

במהלך מבצע "צוק איתן" עלתה המודעות בישראל לשימושי הלוחמה הפסיכולוגית של ארגון החמאס ולמענה או להיעדרו מצד ישראל. במהלך הקורס נלמד להגדיר מהי הלוחמה הפסיכולוגית (ל"פ), מה מרכיביה, כיצד מבצעים אותה, האם היא מביאה תוצאות. נבחן מקרים מההיסטוריה של המאה העשרים החל ממלחמת העולם הראשונה ועד ימינו אלה. הקורס ילווה בדוגמאות שונות ובהרצאות אורח של מומחים בתחום.