פרויקט גמר- עמוד 2

 

 

טפרוור- סיגל בראון, קרן גל, קרן קפלן 

http://team5.arielucmedia.com/sigal/

 

 

מוסכים- טל ועמרי

http://oritzio.com/realife/mygarage/