חטיבת ניהול

תחום הניהול הנו תחום רחב ביותר הכולל נושאים רבים ומגוונים מאוד. בכוחה של למידת נושאים אלו לשפר באופן ניכר את יכולתו של האדם לקבל החלטות, לנהל את  עובדיו, לנהל את התא המשפחתי הפרטי שלו ולנהל את חייו האישים באופן אפקטיבי ומספק. 
כולנו נדרשים מעת לעת לקבל בחיינו החלטות הקשורות למטרות וליעדים שהצבנו לעצמנו, קשורות להוספה ולהוצאה של אנשים מחיינו, לעמידה במגבלות תקציביות  וכו', החלטות אלו הנם אבני היסוד של העיסוק הקרוי - ניהול ולפיכך ניתן להסיק כי  כולנו עוסקים בניהול.
תפקידי הניהול הקיימים בשוק העבודה רבים ומגוונים: מנהלי בנקים, מנהלי חברות עסקיות, מנהלי משמרת במסעדה, מנהלי עיתונים, מנהלים בערוצי תקשורת, מנהלים בשירות לקוחות וכו'. תחום הידע העיקרי של כל מנהל קשור בראש ובראשונה לתחום אליו קשורה החברה בה הוא עובד. מנהל בבנק צריך שיבין בתהליכים פיננסים, מנהל בערוצי תקשורת - חייב שיבין כיצד עובדת המדיה, מנהל מסעדה - חייב להבין באוכל ובשירות לקוחות וכו'. כך שהידע ניהולי הנרכש במקביל לתחום הלימוד העיקרי הנו יתרון יחסי ומוחלט עבור הרוכש אותו.
פתיחת חטיבת הניהול בתוכנית הלימודים של ביה"ס לתקשורת באה לספק צורך ברור זה של ידע כללי בתחומי הניהול אשר יסייע לסטודנטים להשתלב בהמשך חייהם בתפקידים ניהוליים הן בתחום הידע העיקרי (תקשורת) והן בכל עיסוק אחר בו ימצאו עצמם בעתיד.
חטיבת הניהול כוללת חומר תיאורטי ויישומי הכולל תיאוריות, גישות ומודלים חדשניים הקיימים בתחומי הניהול תוך שימת דגש על ההשלכות היישומיות לארגון ביחסו לסביבה וכן ביחסו לגורם האנושי.  
 

קורסים בשנה ב'

יסודות הניהול
מרצה: ד"ר ארז כהן
בקורס יילמדו התיאוריות, הגישות והמודלים החדשניים בתחומי הניהול, כל זאת בדגש בהשלכות היישומיות הצפויות לארגון ביחסו לסביבה וכן ביחסו לגורם האנושי.
 
ניהול דיפלומטיה ציבורית
מרצה: ד"ר רון שלייפר
העידן המקוון הפך כל אזרח בעל אינטרנט ל-"מערכת חדשות" מהלכת. במהלך הקורס נבחן את השפעת המדיה החדשים על היחסים הבי"ל. ההבנה שמעמדה הבלעדי של המדינה נשחק מתחיל לחלחל אט אט אל אנשי המנגנון והללו מצדם מנסים להבין ולרתום בהססנות את המדיה החדשים לצרכי השפעה. במהלך הקורס נבחן כיצד פועלת הסברה ממשלתית בכלל ונבחן לעומק את ההסברה הישראלית בשנים האחרונות כיצד והאם בכלל היא מתמודדת עם אתגרי העידן החדש.
 
ניהול חדשנות ויצירתיות  
מרצה: דורית צימנד-שיינר
כללי השוק והתחרות משתנים בקצב גובר והולך. השינוי מכריח חברות רבות לשנות את המודל העסקי שלהן, לחדש את המוצרים שהן מציעות ולצורך כך אף לעדכן את החזון, המבנה והתרבות הארגונית של הארגון. העובדים בארגונים המשתנים נדרשים יותר ויותר להשתמש במודלים וכלים להעצמת השימוש ביצירתיות וחדשנות בכל רמות העשייה בארגון. הקורס מיועד להקנות כלים רלוונטים לניהול חדשנות בארגונים והוא משלב היבטים תיאורטים (מושגים, תיאוריות ומודלים) והיבטים ישומיים (תרגול וניתוח אירועים).  
 

קורסים בשנה ג'

קבלת החלטות
מרצה: ד"ר ארז כהן
הקורס יתמקד בהצגה וניתוח של מודלים נורמטיביים ותיאוריים לקבלת החלטות, בדגש על ההיבט הפסיכולוגי בתהליך קבלת ההחלטות תוך התמקדות על סגנונות ניהול וכלים ניהוליים.                 
 
ניהול דיפלומטיה ציבורית
מרצה: ד"ר רון שלייפר
העידן המקוון הפך כל אזרח בעל אינטרנט ל-"מערכת חדשות" מהלכת. במהלך הקורס נבחן את השפעת המדיה החדשים על היחסים הבי"ל. ההבנה שמעמדה הבלעדי של המדינה נשחק מתחיל לחלחל אט אט אל אנשי המנגנון והללו מצדם מנסים להבין ולרתום בהססנות את המדיה החדשים לצרכי השפעה. במהלך הקורס נבחן כיצד פועלת הסברה ממשלתית בכלל ונבחן לעומק את ההסברה הישראלית בשנים האחרונות כיצד והאם בכלל היא מתמודדת עם אתגרי העידן החדש.
 
ניהול ידע ועתידנות
הקורס משלב בין יסודות תיאורטיים אקדמיים ליסודות מעשיים בתחום הרחב של ניהול הידע והחדשנות. לצד הקניה של מושגי יסוד יועלו בכיתה סוגיות עקרוניות אשר מציקות למנהלים בארגון המודרני )איך מעודדים תרבות שיתוף? איך דואגים "לא להמציא את הגלגל מחדש?", איך מתמודדים עם ידע אובד כתוצאה מעזיבת עובד? איך מתמודדים עם בעיית הקשב מול עומס המידע הקיים?( יוצגו פרויקטים מהתעשייה, טכנולוגיות רלוונטיות, מגמות בשוק ונושאים עדכניים בתחום ניהול הידע והחדשנות.