לימודי תקשורת

מבוא לתקשורת המונים א'+ב' (הרצאות ותרגול)

מרצים: ד"ר אילן תמיר, הילה לוינשטיין
מתרגלות: אודליה אדלר, חן בן-פורת

הקורס יחשוף בפני הסטודנטים מושגי יסוד, מודלים ותיאוריות בתקשורת. במהלך הקורס יוצגו מסורות מחקר שונות הנוגעות ליחסי הגומלין בין החברה והתקשורת ולשאלת השפעת התקשורת על הפרט ועל החברה: האם וכיצד משפיעה התקשורת על התנהגותנו במרחב הפוליטי, בתחום הצרכני, ביחסים בין-אישיים? האם התקשורת משפיעה על השיח וההתנהגות? איזו השפעה נודעת לתקשורת על תפיסת העולם שלנו, על מערכת הערכים והנורמות החברתיות ועל פערי הידע בחברה? הקורס יהווה מסגרת להתמודדות עם שאלות אלו ואחרות באמצעות פיתוח מיומנויות ניתוח וביקורת.

 

תולדות התקשורת בעולם

מרצה: פרופ' יואל כהן

בקורס נקיף אלף שנים ויותר של שינויים טכנולוגיים, חברתיים, פוליטיים וכלכליים, שהיה להם תפקיד מפתח בצמיחת תקשורת ההמונים; במהלכו נבחן את תולדות הטכנולוגיה והמידע והשפעתם החברתית, לרבות התפתחויות בתחומי הנייר; הדפוס; הטלגרף; הטלפון; הרדיו; הצילום; הטלוויזיה; הפרסום; המחשב; רשת האינטרנט; וכן הטכנולוגיה בהקשר של תהליכים דמוקרטיים.

 

מוסדות התקשורת
מרצה: ד"ר אילן תמיר, הילה לוינשטיין

הקורס מוקדש לתקשורת כמוסד חברתי. מכיוון שמדובר, מצד אחד, במוסד צעיר שנמצא בתהליכי התעצבות ומהצד השני, במוסד בעל השפעה דרמטית על החברה, הפך מוסד התקשורת למרחב מחקרי פורה במיוחד. במהלך הקורס נעמוד על מאפייניו הייחודיים של מוסד התקשורת, נסקור את יחסי הגומלין בינו לבין החברה ומוסדותיה ואת מנגנוני הפיקוח השונים המופעלים על מוסד התקשורת ובתוכו. נעמוד גם על תהליכי העבודה של ארגוני התקשורת, ובמיוחד על תהליך הבררה (סלקציה), שהוא מרכיב מרכזי בעשייה התקשורתית.

 

לשון, חברה ותקשורת 
מרצה: חננאל רוזנברג

הקורס מקנה מושגי יסוד וידע כללי בנושא לשון ושפה ופעילות תקשורתית; זאת באמצעות הצגת מעמדי תקשורת בין-אישית, ניתוח השימוש שנעשה בשפה בהקשרים חברתיים ותרבותיים, פענוח שפת גוף וההבדלים בינה לבין שפת המילים, דיון באידיאולוגיה ובפוליטיקה של השפה, מגדר ולשון, ועוד. בשיעורים נשלב לימוד שיטתי של הנושאים עם צפייה בסרטים מקצועיים ובתכניות תעודה וכן ניתוח של הדגמות טלוויזיוניות אקטואליות. 

 

מבוא לפרסום ותקשורת אסטרטגית
מרצה: ד"ר אסנת רוט-כהן

התקשורת השיווקית מקיפה אותנו מכל עבר: פרסום, יחסי ציבור, קידום מכירות, מכירה אישית, חסויות, תוכן שיווקי, שיווק ישיר, רשתות חברתיות ועוד. הקורס נועד לקנות ללומדים בו את ההכרה של המרכיבים השונים בתקשורת השיווקית, את האבחנות ביניהם ואת התפקידים שהם ממלאים בהעברת המסר מהמשווק לצרכן. הקורס יסקור מודלים בסיסיים בתכנון תקשורת שיווקית תוך שימת דגש על  התפיסה המודרנית הגורסת שילוב ותיאום בין כל מרכיבי התקשורת השיווקית בהקשר של הפעילות השיווקית של ארגונים עסקיים, חברתיים ופוליטיים.

 

יסודות המבע הקולנועי א'+ב'
מרצה: אייל בורס

בקורס זה נקנה לסטודנטים מושגי יסוד וידע כללי על אודות דרכי המבע הייחודיים של המדיום הקולנועי. בקורס נציג באופן שיטתי את הטכניקות הקולנועיות הבסיסיות ואת הקשר בין תחבולות קולנועיות ובין משמעות. במסגרת הקורס נעסוק במבנה התמונה, בקומפוזיציה, במיזנסצינה, במסגור וב"שוט" (shot). נעסוק באופנים השונים שבהם הקולנוע משנה את מבנה השוט ואת אופיו – זוויות צילום, תנועת מצלמה ועמדות משתנות של המצלמה. כמו כן נעסוק בהיבטים הקשורים לצבע ולשימוש בפילטרים וכן באנלוגיה צלם/צייר. בהמשך נעסוק בטכניקות שונות של עריכה והאפקט שיש להן על תפיסת המרחב והזמן הקולנועי. בסיום הסמסטר הראשון נעסוק במרכיבי פס הקול בקולנוע ובמכלול היחסים בין סאונד לתמונה.

בסמסטר ב' נרחיב ונפתח נושאים מרכזיים הקשורים לאופן הביטוי הקולנועי, ונעסוק בַּנושאים סיפור, משחק, ז'אנר, גישות תיאורטיות לניתוח סרטים וסינתזה. בקורס נשלב לימוד שיטתי של הנושאים והדגמתם באמצעות סרטים קצרים, סצנות או סיקוונסים מתוך סרטים באורך מלא.