חטיבת אמנות

מבוא לתולדות האמנות

מרצות: ד"ר רוית קצב-קונפורטי

במחצית הראשונה של הקורס נסקור את תולדות האמנות מהתקופה הפרהיסטורית ועד לתקופת ימי הביניים; ובמחצית השנייה נסקור את תולדות האמנות מתקופת הרנסנס ועד לזרם האימפרסיוניסטי. בד בבד תוצגנה יצירות האמנות המרכזיות בזרמים השונים, בליווי הסבר על האופן שבו נעשו, המאפיינים שלהן, וכן נענה על השאלות כיצד יצירות אלה מייצגות את אמנות תקופתן ומה החידוש שבהן ביחס למסורות האמנותיות אשר קדמו להן. יצירות האמנות תוצגנה כתוצר הסביבה הדתית, החברתית והפוליטית שבה נוצרו. כמו כן נעסוק בשאלות עקרוניות באשר לפטרוני האמנות המרכזיים בכל תקופה ובתפקידם כמכתיבי תוכן וסגנון.

 

מבוא לתקשורת חזותית

מרצה: ד"ר רוית קצב-קונפורטי

בקורס ילמדו התלמידים מושגי יסוד בשפה החזותית בביטוייה השונים וירכשו כלים בסיסיים לשימוש בשפה זו, הן כצופים והן כיוצרים. בשיעורים ייבחנו עקרונות השימוש בתקשורת באמצעות דימויים חזותיים השאובים מאמצעי תקשורת שונים, החל בציור, כרזות, קריקטורות ואמצעי פרסום, דרך צילום, וכלה בסרטי קולנוע. הסוגיה העיקרית שתיבחן בקורס – על בסיס מודלים בתקשורת חזותית ותפיסות עיוניות שיילמדו בשיעורים –  היא הדרך שבה ההיצג החזותי מעביר את האינפורמציה הגלומה בו במסגרת המדיום שבו הוא מוצג.

בתחילת הקורס נדון באופן קליטת הממשות ופרשנותה. בהמשך נעמוד על ההבדל שבין תפיסת הממשות ובין תפיסת היצגים חזותיים ובמקביל נדון בשפות החזותיות השונות שהתפתחו על פי סוגי המדיה.