תכנית לימודים

 

תכנית לימודי תואר ראשון בתקשורת על פי קורסים ונקודות זכות (שנה"ל תשע"ה)

להורדת סילבוס הקורס - ליחצו על שם הקורס.

 

קורסי שנה א'

שם הקורס

נ"ז

ש"ס

לימודי תקשורת

 

 

מבוא לתקשורת המונים א'

3

2

מבוא לתקשורת המונים – תרגיל

0

1

מבוא לתקשורת המונים ב'

3

2

מבוא לתקשורת המונים ב' – תרגיל

0

1

תולדות התקשורת בעולם

2

2

מוסדות התקשורת

2

2

לשון חברה ותקשורת

2

2

מבוא לפרסום ותקשורת אסטרטגית

2

2

יסודות המבע הקולנועי א'

2

2

יסודות המבע הקולנועי ב' 2 2

קורסי מבוא

 

 

מבוא לסוציולוגיה

2

2

מושגי יסוד בתרבות המערב א'

2

2

מושגי יסוד בתרבות המערב ב' 2 2

פסיכולוגיה חברתית

2

2

יסודות הכתיבה האקדמית והדרכה ביבליוגרפית

2

2

מבוא לסטטיסטיקה

2

2

מבוא לסטטיסטיקה – תרגיל

0

1

הסקה וניתוח נתונים

2

2

הסקה וניתוח נתונים – תרגיל

0

1

SPSS 1 2

חברה ופוליטיקה בישראל

2

2

יהדות ותקשורת1

2

2

סדנאות יסוד

 

 

יסודות ההפקה באולפן טלוויזיה

2

3

יסודות הרדיו

1

2

יסודות העיתונות

2

2

שימושי מחשב - יסודות התקשורת הדיגיטלית

1

2

חטיבת אמנות

 

 

מבוא לתולדות האמנות א'

2

2

מבוא לתולדות האמנות ב' 2 2

מבוא לתקשורת חזותית

2

2

סה"כ שנה א'

49

54

הערות לשנה א' תשע"ה:

1יהדות ותקשורת - נמנה כ-2 נ"ז במסגרת חטיבת מורשת, חובה לתלמידי תקשורת שמתחילים את לימודיהם בשנת הלימודים הנוכחית.

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב':

1סטודנט מן המניין מחוייב בממוצע 70 לפחות.

2. סטודנט שהתקבל על תנאי מחוייב בממוצע 75 לפחות.

3. ציון עובר בקורסים: תקשורת המונים א' וב' (בממוצע 70 שנתי), מבוא לסטטיסטיקה, הסקה וניתוח נתונים, SPSS, יסודות הכתיבה האקדמית ופטור מהבעה.

- בקורסים הנ"ל (פרט להבעה ולכתיבה אקדמית) יש צורך לקבל ציון עובר בבחינה על מנת שיתקבל ציון סופי.

 

קורסי שנה ב'        

שם הקורס

נ"ז

ש"ס

לימודי תקשורת

 

 

שיטות מחקר כמותיות

4

3

שיטות מחקר כמותיות – תרגיל

0

1

שיטות מחקר איכותניות

4

2

שיטות מחקר איכותניות – תרגיל

0

1

תולדות התקשורת בישראל

2

2

דיני תקשורת

2

2

תקשורת וטכנולוגיה

2

2

פרוסמינרים

 

 

ניהול תקשורת במצבי משבר

2

2

טלוויזיה בניו-מדיה

2

2

ווטסאפ? על שוטרים ועברייני רשת

2

2

ראש הממשלה והתקשורת

2

2

פרוסמינר מצטיינים

2

2

סה"כ שנה ב' כללי

16

15

 

תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג':

1. סטודנט מן המניין מחוייב בממוצע 70 לפחות.

2. סטודנט שעלה לשנה ב' על תנאי מחוייב בממוצע 75 לפחות.

3. ציון עובר בקורסים: שיטות מחקר כמותיות, שיטות מחקר איכותניות ופרוסמינר.

- בקורס שיטות מחקר כמותיות יש צורך לקבל ציון עובר בבחינה על מנת שיתקבל ציון סופי.

 
 
מסלול תקשורת אסטרטגית
קורסים עיוניים    

התנהגות צרכנים והמדיה1

2

2

מבוא לתקשורת שיווקית1

2

2

מבוא ליחסי ציבור1

2

2

סדנאות

 

 

מחקרי שוק

2

2

פוטושופ

2

3

קריאייטיב

2

3

ניהול הפרסום והפרסומת

2

3

יסודות הדוברות ויחסי ציבור

2

2

שיווק באינטרנט

2

3

בניית אתרי אינטרנט

2

3

סה"כ תקשורת אסטרטגית

20

25

 


 
 
הערות למסלול תקשורת אסטרטגית שנה ב' תשע"ה:

1התנהגות צרכנים והמדיה, מבוא לתקשורת שיווקית ומבוא ליחסי ציבור הם קורסי בחירה בתקשורת, חובה למסלול תקשורת אסטרטגית.

 

מסלול תקשורת חדשה ודיגיטלית

קורסים עיוניים

 

 

ההשלכות החברתיות והפוליטיות של האינטרנט1

2

2

התנהגות צרכנים והמדיה1

2

2

מבוא לתקשורת שיווקית1

2

2

סדנאות

 

 

פוטושופ

2

3

סדנת תכנות HTML ו-Dreamweaver

2

4

בניית אתרי אינטרנט

2

3

תכנון אתרים

2

3

פלאש

2

4

תכנות רשת

2

3

מחקרי שוק

2

2

שיווק באינטרנט

2

3

סה"כ תקשורת חדשה ודיגיטלית

22

31 

הערות למסלול תקשורת חדשה ודיגיטלית שנה ב' תשע"ה:

1ההשלכות החברתיות והפוליטיות של האינטרנט, התנהגות צרכנים והמדיה ומבוא לתקשורת שיווקית הם קורסי בחירה בתקשורת, חובה למסלול תקשורת חדשה ודיגיטלית.

 

מסלול רדיו

קורסים עיוניים

 

 

מבנה ותפקוד של הרדיו1

2

2

סדנאות

 

 

בקצה המיקרופון

2

3

קריאייטיב, עריכת פרסומות ופרומואים

2

3

חדר חדשות

4

4

מיומנויות אולפן

2

4

עריכת מוזיקה

2

2

תורת התחקיר והראיון

2

2

רדיו ויזואלי חוצה מדיה

2

3

פיתוח פורמטים ותוכן ייחודי

2

3

סה"כ רדיו

20

26 

הערות למסלול רדיו שנה ב' תשע"ה:

1מבנה ותפקוד של הרדיו הוא קורס בחירה בתקשורת, חובה למסלול רדיו.

 

מסלול עיתונות

קורסים עיוניים

 

 

מבנה ותפקוד של העיתונות1

2

2

סדנאות

 

 

כתבוּת שטח א'

2

2

תחקיר עיתונאי

2

2

כתיבה מגזינית

2

2

עיתונות באינטרנט

2

2

כתבוּת שטח ב'

2

2

ריאיון עיתונאי

2

2

סה"כ עיתונות

14

14 

הערות למסלול עיתונות שנה ב' תשע"ה:

1מבנה ותפקוד של העיתונות הוא קורס בחירה בתקשורת, חובה למסלול עיתונות.

 

מסלול טלוויזיה וקולנוע

קורסים עיוניים    
תולדות הקולנוע1 2 2

סדנאות

 

 

כתיבת תסריט

2

2

יסודות העריכה א'

2

3

יסודות העריכה ב'

2

3

בימוי א'

2

3

בימוי ב'

2

3

יסודות הצילום א'

0

3

יסודות הצילום ב'

2

3

יסודות המגזין לטלוויזיה

2

3

סה"כ טלוויזיה וקולנוע

16

25

 

 

הערות למסלול טלוויזיה וקולנוע שנה ב' תשע"ה:

1תולדות הקולנוע הוא קורס בחירה בתקשורת, חובה למסלול טלוויזיה וקולנוע.

 

קורסי שנה ג'        

שם הקורס

נ"ז

ש"ס

לימודי תקשורת

 

 

אתיקה בתקשורת המונים

2

2

סמינרים

 

 

סמינר מצטיינים

8

4

אלימות, מיניות וערכים בתכנים תקשורתיים

4

4

תקשורת ומשברים

4

4

יחסי ציבור בתיירות

4

4

התקשורת המגזרית בישראל

4

4

ספורט ותקשורת 4 4
פערים דיגיטליים 4 4

סה"כ שנה ג' - לימודים כללי

16

6

 
 

1לא כולל תוספת נ"ז לסמינר מצטיינים

 

מסלול תקשורת אסטרטגית - תת מסלול פרסום

סדנאות

 

 

סדנת פרוייקט גמר

6

4

ניהול מותגים

2

2

הופעה בפני קהל - אמנות השכנוע

2

2

משחק מנהלים בתקשורת שיווקית

2

3

תכנון מדיה

2

2

שיווק ירוק

2

2

סה"כ תקשורת אסטרטגית - תת מסלול פרסום

16

15

 

 

מסלול תקשורת אסטרטגית - תת מסלול יחסי ציבור

סדנאות

 

 

סדנת פרוייקט גמר

6

4

קשרי ציבור ב-3 מימדים

2

3

הופעה בפני קהל - אמנות השכנוע

2

2

תכנון והפקת אירועים

2

2

ניהול משברים

2

2

יחסי ציבור בניו מדיה

2

2

סה"כ תקשורת אסטרטגית - תת מסלול יחסי ציבור

16

15

 

 

מסלול תקשורת חדשה ודיגיטלית

סדנאות

 

 

סדנת פרוייקט גמר

6

4

ניהול פרויקטים

2

3

מפגשים עם התעשייה

2

2

עולם התוכן הנייד

2

3

פייסבוק הלכה למעשה (בחירה)

2

3

יישומי וידאו באינטרנט (בחירה)

2

3

סה"כ מדיה חדשה ודיגיטלית

14

15

 

מסלול עיתונות

סדנאות

 

 

סדנת פרוייקט גמר

6

4

הפקת עיתון (שנתי)

4

6

חונכוּת מקומון 

2

2

טלוויזיה למסלול עיתונות

2

2

עיתונות חדשה ברשת

2

2

עריכת חדשות 2 2

סה"כ עיתונות

18

18

 

מסלול טלוויזיה וקולנוע

סדנאות

 

 

סדנת פרוייקט גמר

6

4

צילום ג'

2

3

צילום ד' 

2

3

סאונד

2

2

סדנה דוקומנטרית

2

3

הפקה, אמצעים לגיוס כספים ומפת התקשורת 2 3

סה"כ טלוויזיה וקולנוע

16

18

 

קורסי בחירה בתקשורת      

 

1 הקורסים הללו הינם חובה למסלולים שונים. ראו פירוט לעיל.

 

קורסי בחירה באומנות      

 

קורסי חטיבות העשרה      

שם הקורס

נ"ז

ש"ס

חטיבת ניהול

 

 

שנה ב'

 

 

יסודות הניהול

2

2

ניהול חדשנות ויצירתיות

2

2

ניהול ודיפלומטיה ציבורית

2

2

שנה ג'

 

 

קבלת החלטות

2

2

ניהול דיפלומטיה ציבורית

2

2

ניהול ידע ועתידנות 2 2
סה"כ ניהול 12 12
חטיבת מזרח תיכון    
שנה ב'    
מבוא לדת האסלאם ולתרבותה 2 2
מבוא לכיתות ומיעוטים באיסלם  2 2
קורסי בחירה בחטיבה    
ארבעה קורסי בחירה במזרח תיכון 8 8
סה"כ מזרח תיכון 12 12
חטיבת פסיכולוגיה     
בשנת תשע"ה לא תיפתח חטיבת פסיכולוגיה  
שנה ג'    
תיאוריות באישיות א' 2 2
תיאוריות באישיות ב' 2 2
לוחמה פסיכולוגית 2 2
סה"כ פסיכולוגיה 12 12