קורסי בחירה באמנות

 

התפתחות תעשיית הפרסום בישראל

מרצה: ד"ר אסנת רוט-כהן

עולם הפרסומת בישראל של שנות האלפיים הוא עולם סוחף ודינמי, עולם בו אמצעי התקשורת עמוסים במסרים פרסומיים מגוונים. יחד עם זאת, רק מעט נחקר אודות הגורמים והנסיבות שהשפיעו ומשפיעים על התפתחות תעשיית הפרסומת ועל דפוסי פעולתה.

בקורס תוצג השפעתם של תהליכים ושל גורמים תקשורתיים, כלכליים, חברתיים, טכנולוגיים וגלובליים על התפתחות תעשיית הפרסומת בישראל, מראשית ימי העיתונות העברית בארץ-ישראל ועד ימינו.

 

המסע אל המזרחיות

מרצה: רביד אורן

קורס זה יבחן אירועים הקשורים לשסע העדתי בישראל – מ"כור ההיתוך", המוזיקה המזרחית, סרטי הבורקס, הכדורגל ועד למסעודה משדרות – הקשורים להתפתחות אמצעי התקשורת בישראל, כמו גם את התהליכים החברתיים, הפוליטיים והכלכליים שהיו מעורבים בהתפתחותם. 
 
 

משפט וקולנוע

מרצה: ד"ר עו"ד נרית גרוסמן

מערכת המשפט משפיעה על כולנו באופן ישיר ועקיף דרך קביעת תפיסות והחלטות. סרטי הקולנוע משלימים את תפקידו של המשפט בחיזוק אותן תפיסות אך בו בזמן מבקרים את פעולתה של סמכות השיפוט. בקורס נבחן סרטי קולנוע הוליוודים העוסקים במשפט, ונדון, בין השאר, בשאלות הבאות: האם תפיסת הצדק השתנתה מאז הסרטים המוקדמים ועד לסרטים העכשוויים? כיצד מוצגות הבעיות המוסריות העולות ממתן עונש מוות? מה הקשר בין הסיפור הקולנועי לסיפור המשפטי? וכיצד הסרטים הופכים את הצופה ל"שופט"? דרך הדיון בשאלות הללו נבחן את הקשר שבין המשפט והקולנוע, כשני תחומים חברתיים מרכזיים. הקורס יכלול שיעורים פרונטאליים, צפייה משותפת בסרטים וסצנות, ודיונים כיתתיים.

 

בין ת"א לקבציאל- קולנוע ישראלי וספרות יידיש

מרצה: ד"ר רמי קמחי

בספרה "חרב היונה" טוענת פרופ' אניטה שפירא כי האתוס הלאומי הציוני הוא במידה מרובה תוצאה של פולמוס אינטרטקסטואלי שהתנהל בימי התגבשות הציונות כתנועה לאומית.בפולמוס השתתפו בין השאר טקסטים פובליציסטיים של אחד העם מצד אחד ושל ברדיצ'בסקי מן הצד השני, כמו גם טקסטים בלטריסטיים של מנדלי מוכר ספרים, שלום עליכם ויל פרץ. התזה של הקורס היא שהדרמה בקולנוע הישראלי לתקופותיו מהדהדת בו זמנית את העמדות העולות מן הטקסטים הפובליציסטיים של אחד העם וברדיצ'בסקי, אך בכל תקופה עפ"י רוחה, דומיננטיות עמדותיו של אחד משני ההוגים, או לחילופין שילוב כלשהו של עמדות שניהם. ואילו הקומדיה והסאטירה בקולנוע הישראלי מהדהדות את הטקסטים הבלטריסטיים של מנדלי מוכ"ס שלום עליכם וי ל פרץ ומעצבות את המציאות הישראלית בדמות המציאות היהודית המזרח אירופית הגלותית המתוארת בכתביהם. תוך כדי צפייה בקטעי סרטים רלוונטיים וקריאה במאמרים ומקורות רלוונטיים, יצביע הקורס על תופעות אלה בקולנוע הישראלי. 

 

אנטישמיות בעת החדשה- היבטים חזותיים

מרצה: ד"ר רוית קצב קונפורטי

הקורס יעסוק באיקונוגרפיה של האנטישמיות בעת החדשה; הצגת דמות היהודי באמצעים חזותיים בעת החדשה. בתקופה זו, בנוסף לאנטישמיות המסורתית התפתחה גם אנטישמיות מודרנית אשר התבססה מחד על תורות הגזע ומאידך על מניעים חברתיים, כלכליים ופוליטיים.בקורס נדון כיצד באו תפיסות אלה לידי ביטוי במדינות שונות כגון; אנגליה, צרפת, גרמניה והעולם הערבי. הדיון החזותי יהיה מלווה בהסברים היסטוריים תוך התייחסות לאירועים אנטישמיים מרכזיים כגון: פרשת דרייפוס.החומר החזותי כולל; ציורים, פסלים, איורים לספרי לימוד וליצירות ספרותיות, תבליטים, גלויות, בולים, חומר מן העיתונות, פוסטרים וחפצים אנטישמיים רבים המצויים באוספים פרטיים ברחבי העולם.