פעילויות אקדמיות

פעילויות אקדמיות

בית הספר לתקשורת, אוניברסיטת אריאל

כנס info 2014  בית הדיבייט

תקציב משותף  ועידת סטודנטים

בואו נדבר על זה  דוחות מדיה שנתיים

דוח רווחה  דוח תמת