פערים דיגיטליים

פער דיגיטלי – מחקר המתבסס על ראיונות

בהובלת ד"ר סבינה ליסיצה וד"ר אזי לב-און, אוניברסיטת אריאל

מחקר איכותני המתבסס על ראיונות ובוחן תפיסות הנוגעות לרשת האינטרנט ושימושים ברשת בין משתמשים חרדים, דתיים-לאומיים וחילונים.

רדיו אינטרנטי ג'

בהובלת מר טל לאור, אוניברסיטת אריאל

מאמר זה נועד לבחון את הפערים הדיגיטאליים בין קבוצות האוכלוסייה השונות בנוגע להיקף ומגוון השימושים בשירותי רדיו מקוון. 

רדיו אינטרנטי ב'

בהובלת מר טל לאור, אוניברסיטת אריאל

מאמר זה עוסק בבחינת מאפייני הפער הדיגיטלי המגדרי בישראל כפי שבאים לידי ביטוי בדפוסי האזנה מוגברים לתכנים רדיופוניים באמצעות הסלולארי. כיוון שבשנים האחרונות ניכרת מגמה של התפתחות מרחבי פנאי ניידים אשר אינם מצריכים התכנסות מרחבית פיזית, הרי שדפוסי האזנה מוגברים לרדיו באמצעות טלפונים ניידים של נשים וגברים, כחלק מבילוי של שעות הפנאי, הופך לאינדיקאטור אפקטיבי למדידת טיפוח פנאי דיגיטלי נייד.

שימושים דיגיטליים, הכנסה ותעסוקה- מבוסס על נתוני למ"ס

בהובלת ד"ר סבינה ליסיצה, אוניברסיטת אריאל

המחקר מתבסס על נתוני הסקר החברתי של למ"ס ובודק השפעת שימושים דיגיטאליים על הכנסה ויוקרה תעסוקתית.

 

תוצרי מחקר:

אוריינות דיגיטלית בקרב מבוגרים- ניסוי עקיבת עיניים

בהובלת ד"ר אזי לב-און, אוניברסיטת אריאל וגב' נילי שטיינפלד, אוניברסיטת אריאל

בניסוי זה נשתמש בציוד לעקיבת עיניים כדי לבחון כיצד אנשים בגיל השלישי מבצעים משימות שונות באתרי אינטרנט שאינם מכירים, לפני ואחרי קורס להכרת המחשב, במטרה לבחון כיצד קורסים להכרת המחשב מסייעים בצמצום הפער הדיגיטלי הבין-דורי.

רשתות חברתיות – מחקר המתבסס על סקרים בשילוב סטודנטים

בהובלת ד"ר סבינה ליסיצה, אוניברסיטת אריאל

המחקר התבסס על נתוני סקר שנאסף באריאל ויעסוק בתיאור הרגלי הגלישה במדיה חברתית; בצרכים שעליהם עונה מדיה חברתית עבור קבוצות האוכלוסייה השונות; בתפקיד של המדיה החברתית ביצירת הקשרים בין בני מגזרים שונים שלא נפגשים בחיי היומיום ובהשלכות האפשריות של קשרים אלה הן ברמת הפרט והן ברמת החברה; ובתפקיד המדיה החברתית כערוץ למוביליות כלכלית וחברתית. המחקר שילב בין השיטה האיכותנית והשיטה הכמותית.

פער דיגיטלי – מחקר המתבסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2010,2011)

בהובלת ד"ר סבינה ליסיצה, אוניברסיטת אריאל

מחקר המבוסס על נתונים שנאספו בסקר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) לשנת , אשר בחן הבדלים בנגישות לרשת האינטרנט ובשימוש בה בין קבוצות אוכלוסייה ומגזרים שונים ובין מרכז לפריפריה.

פער דיגיטלי: פערים דיגיטליים בין מהגרים לוותיקים – מבוסס על נתוני הלמ"ס מהשנים 2008–2009

בהובלת ד"ר סבינה ליסיצה, אוניברסיטת אריאל, וד"ר סבטלנה צ'אצ'אשווילי-בולוטין, המרכז האקדמי רופין

מחקר שהתבצע בשיתוף עם ד"ר סבטלנה צ'אצ'אשווילי-בולוטין, המרכז האקדמי רופין, ובחן אי-שוויון בנגישות לאינטרנט ובשימוש בו בקרב מהגרים בחברה הישראלית.

Subscribe to RSS - פערים דיגיטליים