עקיבת עיניים

אוריינות דיגיטלית בקרב מבוגרים- ניסוי עקיבת עיניים

בהובלת ד"ר אזי לב-און, אוניברסיטת אריאל וגב' נילי שטיינפלד, אוניברסיטת אריאל

בניסוי זה נשתמש בציוד לעקיבת עיניים כדי לבחון כיצד אנשים בגיל השלישי מבצעים משימות שונות באתרי אינטרנט שאינם מכירים, לפני ואחרי קורס להכרת המחשב, במטרה לבחון כיצד קורסים להכרת המחשב מסייעים בצמצום הפער הדיגיטלי הבין-דורי.

האם משתמשים קוראים הצהרות פרטיות והרשאות גישה לאפליקציות? ניסוי עקיבת עיניים

בהובלת גב' נילי שטיינפלד, אוניברסיטת אריאל

מחקר זה משלב שני ניסויים הבוחנים את המידה שבה משתמשים קוראים את תנאי השימוש הנוגעים לגישה למידע על אודותיהם במקרה של שימוש בשירותים מבוססי רשת ובמקרה של התקנת אפליקציה סלולרית. במסגרת הניסוי נעשה שימוש במכשיר מעקב אחר תנועות עיניים על גבי מסך מחשב. בחלקו הראשון, בחן הניסוי כמה זמן מקדישים המשתתפים לקריאת הצהרת פרטיות, האם משתתפים יוזמים קריאת הצהרת הפרטיות גם כאשר אינה מוצגת לפניהם כברירת מחדל, והאם יימצא קשר בין אורך ההצהרה ומידת מורכבותה לבין הזמן המוקדש לקריאתה ולמידת המעבר על פסקאות ההצהרה השונות. בחלק השני של הניסוי נבחנו אופני צריכת המידע הנוגע למתן הרשאות גישה לאפליקציות סלולריות. 

מקומן של תגובות הקוראים בדפוסי קריאת חדשות מקוונות

בהובלת ד"ר אזי לב-און וגב' נילי שטיינפלד, אוניברסיטת אריאל, וד"ר טל עזרן, המרכז הבינתחומי

המחקר בוחן את דפוסי הקריאה של משתמשים באתר חדשות מקוון, וזאת באמצעות שימוש בטכנולוגיה מתקדמת למעקב אחר תנועות עיניים. הניסוי כלל כ-230 משתתפים אשר התבקשו לקרוא שלוש כתבות שנבחרו מאתר החדשות המוביל Ynet. מכשיר מעקב המקליט את תנועות העיניים של המשתתפים מאפשר לבחון כיצד קוראים בכתבות מקוונות וכמה מזמנם ומהתמקדותם בכתבה הקדישו לקריאת תגובות הגולשים. בהתאם, בחנו את האם קריאה ממושכת של תגובות גולשים מלווה בנטייה להאמין או לתמוך בטון ובדעה הרווחים בתגובות, בהשוואה לתמיכה בטון הכתבה.

 

Subscribe to RSS - עקיבת עיניים