ניסויים

הסכמה למעקב בידי המדינה ובידי גופים פרטיים

בהובלת גב' נילי שטיינפלד, אוניברסיטת אריאל

בחברת המעקב של ימינו, גופים רבים ומגוונים, ממשלתיים ופרטיים, אוגרים ומצליבים נתונים אודות אנשים הנתונים תחת מעקב. הגופים השונים מבקשים את הסכמתנו לאיסוף מידע אודותינו, מסיבות שונות: במקרה המסחרי, איסוף המידע נעשה למטרות "שיפור השירות", או התאמת מודעות פרסומיות לצרכינו. במקרה הממשלתי, המעקב נעשה למען "שמירה על הבטחון", "שמירה על הסדר", מנהל תקין ועוד. מחקר זה מבקש לאפיין את הפרטים המשתפים פעולה ומבטאים הסכמה למעקב על סוגיו השונים. 

ניהול תהליכי יישוב סכסוכים באמצעות תוכנת פיסמייקר

בהובלת ד"ר רונית קמפף, אוניברסיטת תל אביב

פיסמייקר הוא משחק סימולציה ממוחשב שבו שחקן יחיד יכול למלא את התפקיד של ראש הממשלה הישראלי או את התפקיד של נשיא הרשות הפלסטינית, ולהתמודד עם אירועים שאירעו בסכסוך באמצעות כלים דיפלומטיים, פוליטיים, כלכליים וצבאיים כדי להוביל לפתרונו. המחקר הוא חלק מפרויקט מתמשך אשר בוחן את מידת האפקטיביות של משחקי סימולציה ממוחשבים של הסכסוך הישראלי-פלסטיני על רכישת ידע ושינוי עמדות.

העוקבים – אחרי אנשי ציבור בפייסבוק

בהובלת ד"ר אזי לב-און, אוניברסיטת אריאל

לא רק פרופילים של משתמשים מרכיבים את רשת הפייסבוק, גם מותגים ואנשי ציבור גילו אותה. במחקר נבדוק מדוע אנשים עושים לייק לאנשי ציבור ופוליטיקאים בפייסבוק, ונערוך ניסוי כדי לברר כיצד משפיע מעקב אחרי פוליטיקאים בפייסבוק על תפיסות של הציבור לגבי פעילות חברי הכנסת.

ניסוי דילמה חברתית

בהובלת ד"ר אזי לב-און, אוניברסיטת אריאל

במחקר זה קיימו מספר מפגשים במעבדה. במפגשים נחלק כסף לנבדקים, נבקש מהם להחליט החלטות שונות, ונחלק ביניהם את הכסף לפי ההחלטות שלהם ושל הנבדקים אשר מצוותים אליהם.

אוריינות דיגיטלית בקרב מבוגרים- ניסוי עקיבת עיניים

בהובלת ד"ר אזי לב-און, אוניברסיטת אריאל וגב' נילי שטיינפלד, אוניברסיטת אריאל

בניסוי זה נשתמש בציוד לעקיבת עיניים כדי לבחון כיצד אנשים בגיל השלישי מבצעים משימות שונות באתרי אינטרנט שאינם מכירים, לפני ואחרי קורס להכרת המחשב, במטרה לבחון כיצד קורסים להכרת המחשב מסייעים בצמצום הפער הדיגיטלי הבין-דורי.

ניסוי: שיפוט של חוסר יושר- כיסוי תקשורתי

בהובלת פרופ' ג'פרי קנטור וד"ר זאב שטודינר, אוניברסיטת אריאל

שיפוט של חוסר יושר הוא עניין אינדיבידואלי. התנהגות כלשהי יכולה להיתפש כמתקבלת על הדעת בעיני אדם אחד, בעת שאדם אחר יכול לתפוש אותה התנהגות כחמורה ולא לגיטימית. מחקרים מראים שחוסר יושר הקשור באופן ישיר לכסף נתפש בצורה חמורה הרבה יותר מאשר חוסר יושר שאינו קשור לכסף. לדוגמה גניבת 10$ דולרים מהמעביד נתפשת כחמורה הרבה יותר מאשר לקיחה של ציוד משרדי בשווי 10$ הביתה. מקרים רבים של חוסר יושר מדווחים בתקשורת - של חברות עסקיות, ארגונים, פוליטיקאים. נשאלת השאלה אם לאופן הכיסוי התקשורתי יש השפעה על שיפוט הקוראים בנוגע לההתנהגות הלא ישרה. המחקר הוא מחקר ניסויי ובמסגרתו הוצגו לנבדקים תרחישים שונים, והנבדקים התבקשו לשפוט את ההתנהגות המתוארת בתרחיש.

 

האם משתמשים קוראים הצהרות פרטיות והרשאות גישה לאפליקציות? ניסוי עקיבת עיניים

בהובלת גב' נילי שטיינפלד, אוניברסיטת אריאל

מחקר זה משלב שני ניסויים הבוחנים את המידה שבה משתמשים קוראים את תנאי השימוש הנוגעים לגישה למידע על אודותיהם במקרה של שימוש בשירותים מבוססי רשת ובמקרה של התקנת אפליקציה סלולרית. במסגרת הניסוי נעשה שימוש במכשיר מעקב אחר תנועות עיניים על גבי מסך מחשב. בחלקו הראשון, בחן הניסוי כמה זמן מקדישים המשתתפים לקריאת הצהרת פרטיות, האם משתתפים יוזמים קריאת הצהרת הפרטיות גם כאשר אינה מוצגת לפניהם כברירת מחדל, והאם יימצא קשר בין אורך ההצהרה ומידת מורכבותה לבין הזמן המוקדש לקריאתה ולמידת המעבר על פסקאות ההצהרה השונות. בחלק השני של הניסוי נבחנו אופני צריכת המידע הנוגע למתן הרשאות גישה לאפליקציות סלולריות. 

פרטיות כמוצר: מוכנות משתמשים בסביבה וירטואלית מקוונת למכור גישה למידע אישי

בהובלת גב' נילי שטיינפלד, אוניברסיטת אריאל

המחקר בחן את מוכנותם של משתמשים בסביבה וירטואלית אנונימית למכור גישה לפרופיל הפייסבוק שלהם תמורת סכומי כסף משתנים, זאת על מנת לתאר את תהליך קבלת ההחלטות של משתמשים בשיתוף מידע אישי על גבי הרשת עם גוף ממסדי. הניסוי התבצע בסביבה הווירטואלית Second Life ושילב פיתוח תוכנה לביצוע הניסוי על גבי Second Life ויצירת אפליקציית פייסבוק לאימות התחברות המשתמשים.

ניסויי אמון ותקשורת – ניסוי מעבדה

בהובלת ד"ר אזי לב-און וד"ר לאה בורובוי, אוניברסיטת אריאל

המחקר מבוסס על ניסויי אמון, ובהם שני משתתפים מעבירים זה לזה סכומי כסף שהם מקבלים מהנסיינים, ומהם אפשר ללמוד על האמון וההדדיות שמתפתחים ביניהם, ועל השפעת התקשורת על ההחלטות להעברת כספים בין הנבדקים. בניסוי נבדק כיצד הבטחות המועברות באמצעי מדיה שונים תורמות לשיתוף פעולה, ומה קורה כאשר נבדקים מבטיחים הבטחות זה לזה, אולם כתוצאה מהתערבות ניסויית הם מצוותים לשותפים אחרים שעמם לא שוחחו קודם. המחקר השתמש בתוכנה העובדת ברשת האינטרנט שפיתחה ד"ר בורובוי. 

 

הפנים שבמכונה – השפעת השימוש במסכי מגע ובתמונות מועמדים על הצבעה בבחירות מקדימות

בהובלת ד"ר אזי לב-און, אוניברסיטת אריאל, וד"ר ישראל ויסמל-מנור, אוניברסיטת חיפה

המחקר מתבסס על כמה ניסויים שהתבצעו על גבי מסכי מגע באמצעות אפליקציה ייעודית שפותחה באוניברסיטת אריאל. כ-400 סטודנטים מאוניברסיטת אריאל ומאוניברסיטת חיפה התבקשו לבחור מועמדים לא מוכרים לרשימות הבחירות המקומיות בעירם. נוסף על כך, במהלך הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד הוקמו עמדות ניסוי בארבעה מוקדים ברחבי הארץ: לוד, ירושלים, תל אביב וחיפה, ובהן 501 מתפקדי ליכוד בחרו את מועמדיהם לרשימה במסגרת הניסוי. בכל אחד מהניסויים נערכו בכמה תמונות של מועמדים מניפולציות אסתטיות לבחינת ההשפעה שיש לַדבר על דפוסי ההצבעה.

 

עמודים

Subscribe to RSS - ניסויים