מחקרים אחרים

סרבני דחייה

בהובלת ד"ר אילן תמיר, אוניברסיטת אריאל

מומחים בתקשורת

בהובלת פרופ' אמיר חצרוני וגב' הילה לוינשטיין, אוניברסיטת אריאל

המחקר מתחקה אחר המומחים בטלוויזיה, בעיתונות הכתובה ובאתרי החדשות באינטרנט. שאלת המחקר היא מהו הפרופיל של המומחה הטיפוסי, ובאיזו מידה משתנה סוג המומחה כפונקציה של תחום התוכן וכפונקציה של המדיום התקשורתי.

Subscribe to RSS - מחקרים אחרים