מחאה ותקשורת

מחאה מקוונת

בהובלת ד"ר איתן אורקיבי, אוניברסיטת אריאל

המחקר התמקד בניתוח "הרטוריקה של השטח" כשם שזו באה לידי ביטוי במדיה החדשים, באמצעות ניתוח תוכנן של עצומות באתר "עצומה". המחקר מציג דיון בשיח תביעות חברתיות המנוסח "מלמטה", על ידי פעילים ואזרחים, באמצעות ניתוח ארגומנטטיבי וסגנוני של טקסטים שאינם כפופים לשיקולי עריכה. המחקר נמצא בהכנה לפרסום.

המחאה החברתית בישראל: מקורות מידע של מפגינים

בהובלת פרופ' אמיר חצרוני וגב' הילה לוינשטיין, אוניברסיטת אריאל

המחקר מתבסס על סקר שנערך בקרב מפגינים במחאת קיץ 2011 בישראל, ובוחן את מקורות המידע שעליהם התבססו המפגינים. תוצרי המחקר: מאמר המתבסס על המחקר התפרסם בכתב העת "סוגיות חברתיות בישראל".

 

תפיסת תפקידה של התקשורת החדשה במחאת האוהלים בישראל

בהובלת ד"ר אזי לב-און, אוניברסיטת אריאל.

המחקר מתבסס על ראיונות עם כ-30 ממחאת קיץ 2011 בישראל, ובהם פעילי שטח, פעילים ברשת האינטרנט, עיתונאים מהעיתונות בישראל (המסורתית והחדשה) ובוחן את תפיסתם לגבי מקומה, תפקידה וחשיבותה של התקשורת החדשה בארגון המחאה.

סדר היום במקומונים בישראל

בהובלת ד"ר אזי לב-און, אוניברסיטת אריאל

המחקר מנתח את סיקור מחאת קיץ 2011 במקומונים בישראל, ובוחן את אופני סיקור המחאה במקומונים ומסגורהּ בהם. במסגרת המחקר מנותחות כ-700 כתבות שהתפרסמו במקומונים השונים בתחילת המחאה ובסיומה. ניתוח הכתבות מצוי כעת בעיצומו. המחקר מבוסס על נתונים שהתקבלו מחברת יפעת.

 

Subscribe to RSS - מחאה ותקשורת