התלכדות

רדיו אינטרנטי ג'

בהובלת מר טל לאור, אוניברסיטת אריאל

מאמר זה נועד לבחון את הפערים הדיגיטאליים בין קבוצות האוכלוסייה השונות בנוגע להיקף ומגוון השימושים בשירותי רדיו מקוון. 

רדיו אינטרנטי ב'

בהובלת מר טל לאור, אוניברסיטת אריאל

מאמר זה עוסק בבחינת מאפייני הפער הדיגיטלי המגדרי בישראל כפי שבאים לידי ביטוי בדפוסי האזנה מוגברים לתכנים רדיופוניים באמצעות הסלולארי. כיוון שבשנים האחרונות ניכרת מגמה של התפתחות מרחבי פנאי ניידים אשר אינם מצריכים התכנסות מרחבית פיזית, הרי שדפוסי האזנה מוגברים לרדיו באמצעות טלפונים ניידים של נשים וגברים, כחלק מבילוי של שעות הפנאי, הופך לאינדיקאטור אפקטיבי למדידת טיפוח פנאי דיגיטלי נייד.

רדיו אינטרנטי א'

בהובלת מר טל לאור, אוניברסיטת אריאל

מטרת המחקר להציג בפעם הראשונה את השימושים במדיום הרדיופוני בפלטפורמות הרשת השונות בישראל בתחילת המאה העשרים ואחת. לשם כך, המאמר יציג את ההתפתחות הטכנולוגית הקשורה למדיום הרדיופוני בעולם ובמקביל את התפתחות הרדיו בישראל. שאלת המחקר המרכזית במאמר זה תנסה להבין מהם השימושים והתועלות המרכזיות אותן מנסות תחנות הרדיו המסורתיות בישראל להשיג בפעילותן במרחב הקיברנטי.

אירועי מדיה בעידן של ניו-מדיה

בהובלת גב' הילה לוינשטיין, אוניברסיטת אריאל

"אירועי מדיה" הם שידורים חיים (לעתים גלובאליים) של אירועים חגיגיים וידועים מראש, אשר משבשים את סדר היום השגרתי ומקבצים את הציבור סביבם (כ"ץ ודיין, 1995).
שידורם הדרמטי  של אירועי המדיה מעניק לצופה תפקיד של משתתף ומלכד אינדיבידואלים שונים לכדי קהילה אחת גדולה. תפיסה זו מניחה כי הקהל ניזון מן התוכן המשודר בטלוויזיה ובעל יכולת מינימאלית לערער עליו. אולם עידן הניו-מדיה המתאפיין באינטראקטיביות מעניק לקהל יכולת תגובה גדולה יותר מאשר בעידנים קודמים. לאור זאת נשאלת השאלה מה משמעותם של אירועי מדיה בעידן של ניו-מדיה? מהו השיח הרשתי סביב אירועים אלו? האם הרשת משמשת כפלטפורמה המחזקת את כוחה של הטלוויזיה כסוכן חברות ולכידות או מערערת עליה? שאלות אלו ייבחנו במחקר הנוכחי. שיטת המחקר: ניתוח תוכן ש
ל שיח גולשים ברשת סביב אירועי מדיה.

שימושיו ותפקידיו של המסך השני בעת צפייה בארועי ספורט

בהובלת ד"ר אילן תמיר, אוניברסיטת אריאל

הצפייה בשידורי ספורט זכתה להתייחסות מחקרית רחבה, וחוקרים רבים הבליטו את מאפייניה הייחודיים בהשוואה לכל ז'אנר תקשורתי אחר. כך למשל זיהו מחקרים כי צופי הספורט מכינים את עצמם לשידור יותר מצופי ז'אנרים אחרים, מעורבים יותר באירוע הנצפה וכו'. לחווית הצפייה בטלוויזיה מתווספת אצל רבים פעילות עם מסכים נוספים במקביל. במחקר זה נבחן את השפעותיו של המסך השני (סמארטפון וטאבלט) על הצפייה בספורט.

 

תוכניות רדיו On Demand

בהובלת מר טל לאור, אוניברסיטת אריאל.

המחקר בוחן את המשמעויות וההשלכות של שימוש תחנות הרדיו בפרגמנטציה (חלוקה לקטעים) לנושאים העומדים בפני עצמם בתכניות, והזמינים להאזנה באתר התחנה לפי דרישה בכל עת. המחקר יתמקד בניסיון לזהות את הקטעים שיש להם שיעורי האזנה גבוהים, לאפיין אותם, ולשרטט את הפרופיל שלהם ואת סדר היום הנבחר לפי דרישת גולשי האתר.

 

תחנות רדיו בפייסבוק

בהובלת מר טל לאור וגב' נילי שטיינפלד, אוניברסיטת אריאל

המחקר בחן את התכנים הפופולאריים המתפרסמים על גבי דפי הפייסבוק של תחנות רדיו מובילות בישראל, ושאל מי מנהל את התקשורת בדפים אלו ובמה עוסקים התכנים המקבלים את קדמת הבמה ומובילים מבחינת מדדי מעורבות שונים (לייקים, תגובות, שיתופים וכו'). האם תחנות הרדיו השכילו להשתמש במדיום החדש ומנצלות את יכולותיו?

 

מורים, תלמידים ורשתות חברתיות

בהובלת מר חננאל רוזנברג, אוניברסיטת אריאל

היתכנותו של קשר מקוון בין מורה ותלמיד, על כל השלכותיו, פתח תיבת פנדורה של סוגיות אתיות ומוסריות, המעסיקות הורים, מורים ומעצבי מדיניות-חינוכית. בעקבות שיח חינוכי ער בסוגיה, בשנת 2012 בוטל האיסור שהטיל משרד החינוך על מורים לתקשר עם תלמידיהם ברשתות החברתיות. המחקר הנוכחי אשר ישלב היבטים כמותיים ואיכותניים, הינו ניסיון ראשוני לתאר את התקשורת המתקיימת למעשה בין מורים ותלמידים בפייסבוק ובווטסאפ, ואת האופן בו רותמים המורים את הרשת החברתית למטרות לימודיות וחינוכיות.

"מכה סלולרית בבית הספר": 'איום טכנולוגי' ומשמעויות חינוכיות

בהובלת מר חננאל רוזנברג, אוניברסיטת אריאל

בשנים האחרונות אפשר לשמוע קולות רבים, הן בתוך מערכת החינוך והן בשיח הציבורי, המייחסים לסלולר השפעה רבה על עיצוב האקלים הכיתתי והבית ספרי. המציאות שבה ערוצי מדיה רבים מתכנסים לכף ידו של התלמיד, נתפסת כיוצרת הפרעות בלמידה, אירועים משמעתיים – ואף אלימים – המתרחשים סביב המכשיר, וכן כגורם המגביר את מעורבותם השלילית של ההורים במערכת החינוך ובעבודת ההוראה. במחקר הנוכחי נבחן את 'האיום הסלולרי' בעיניהם של תלמידים, מורים, הורים ומנהלים; ואת האפקטיביות של אסטרטגיות ההתמודדות עם מציאות זו. לאור זאת ננסה להגדיר את אופיו הייחודי של המדיום הסלולרי, ותפקודו הנוכחי בארגונים חברתיים מסוג זה. 

 

נוכחות תחנות הרדיו המסורתיות בפלטפורמות אינטרנטיות

בהובלת טל לאור, אוניברסיטת אריאל. 

מטרת המחקר להציג בפעם הראשונה את השימושים במדיום הרדיופוני בפלטפורמות הרשת השונות בישראל בתחילת המאה העשרים ואחת. לשם כך, המאמר יציג את ההתפתחות הטכנולוגית הקשורה למדיום הרדיופוני בעולם ובמקביל את התפתחות הרדיו בישראלשאלת המחקר המרכזית במאמר זה תנסה להבין מהם השימושים והתועלות המרכזיות אותן מנסות תחנות הרדיו המסורתיות בישראל להשיג בפעילותן במרחב הקיברנטי.

עמודים

Subscribe to RSS - התלכדות