דוחות

דוח מדיה 2015 | בית הספר לתקשורת

הדוח השנתי: התקשורת בישראל 2015, סדרי יום, שימושים ומגמות

דו"ח מדיה 2014

הדוח השנתי: התקשורת בישראל 2014, סדרי יום, שימושים ומגמות

בהוצאת המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל, בשיתוף עם יפעת מחקרי מדיה וקנטאר מדיה מחקרי TGI

עורכים: ד"ר רפי מן וד"ר אזי לב-און

השפעתן של רשתות חברתיות על צרכנים ועל צריכה

בהובלת גב' עפרית קול וד"ר אזי לב-און, אוניברסיטת אריאל

מחקר שהחל במסגרת שיתוף-פעולה עם משרד הכלכלה וביוזמתו. מטרת המחקר בוחנת את הנתח של האינטראקציות המקוונות בתהליך קבלת החלטות רכישה בקרב צרכנים ואת חשיבותן בתהליך זה. המחקר בחן כיצד את שלל הכלים המקוונים המצויים כיום משתלבים בתהליך קבלת ההחלטות הצרכניות ומשמשים את הצרכנים, תוך שימת דגש על תפקידן של רשתות חברתיות בתהליך זה.

 

קהילות ידע במשרד הרווחה – מאפיינים, שימושים והשפעות

בהובלת ד"ר אזי לב-און, גב' אודליה אדלר וגב' קרן סרנו, אוניברסיטת אריאל

המחקר בחן את פרויקט קהילות הידע של משרד הרווחה, פרויקט מקוון של קהילות מקצועיות המהווה מקום התייעצות ולמידה עבור עובדי המשרד. המחקר משלב ניתוח תוכן של כלל התכנים בכמה קהילות שבחרו החוקרים וּועדת ההיגוי מטעם המשרד, כ-7000 הודעות בסך הכול, וכן ביצוע ראיונות עומק עם 70 משתמשים. פרקי הדוח: נתונים כלליים, השתתפות פסיבית, שימושים וסיפוקים, תפקיד המנהלים, אמון ויחסים חברתיים בקהילות, השפעתם של הבדלי סטטוס ומקצועיות.

דו"ח מדיה 2013

בהובלת ד"ר רפי מן וד"ר אזי לב-און, אוניברסיטת אריאל

דו"ח המדיה שנערך זו השנה השלישית כלל מידע וניתוח של סדרי יום, שימושים ומגמות בתקשורת הישראלית בשנת 2013. מעבר לפרקים ה"סטנדרטיים" נכללו פרקים על חופש העיתונות, פרטיות בתקשורת, קמפיינים בניו מדיה, קולנוע ישראלי ועוד.

דו"ח מדיה 2012

בהובלת ד"ר רפי מן וד"ר אזי לב-און, אוניברסיטת אריאל

דו"ח המדיה השני יכלול מידע וניתוח של סדרי יום, שימושים ומגמות בתקשורת הישראלית בשנת 2012, במתכונת רחבה יותר מאשר בשנה הקודמת (כ-100 עמודים). בדו"ח זה יושם דגש גם בתקשורת המגזרית בישראל (התקשורת החרדית וכן התקשורת ברוסית ובערבית), וכן ייכללו פרקים על אודות ממים באינטרנט, ועל הרגולציה בנושא תקשורת בישראל, פרי עטה של ד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. כותבים נוספים אשר יתרמו לדו"ח יהיו פרופ' יואל כהן (אוניברסיטת אריאל, על דת ותקשורת) וד"ר טל פבל (המכללה האקדמית נתניה, על תקשורת במגזר הערבי-פלסטיני בישראל.

 

דו"ח מדיה 2011

בהובלת ד"ר רפי מן וד"ר אזי לב-און, אוניברסיטת אריאל

הדו"ח (כ-55 עמודים) נערך בשיתוף פעולה עם חברת יפעת ועם חברת TGI, וסקר את שוק התקשורת הישראלי – מוסדות, מקורות מימון, בעלויות, נושאי כיסוי מרכזיים וסדר היום של התקשורת הישראלית על ערוציה השונים. זהו הדו"ח הראשון מתוך סדרת דו"חות שאמורה להיות מופצת מדי שנה, לאגד נתונים ולהוות מקור להתייחסות וציטוטים של אנשי תקשורת וחוקרי תקשורת.

 

Subscribe to RSS - דוחות